शिक्षक कर्मचारी विवरण

क्र.सं. शिक्षकको नाम तह/श्रेणी 
1 प्र.अ. रमिला शाक्य मा.वि.तृ
2 शि. संजय शाक्य मा.वि.तृ
3 शि. देवराज कार्की मा.वि.तृ
4 शि. धावा साङ लामा मा.वि.तृ
5 शि. खेम राज अधिकारी मा.वि.राहत
6 शि. गोबिन्दराज खड्का नि.मा.वि.तृ
7 शि. लक्ष्मी खड्का नि.मा.वि.तृ
8 शि.  सिता कुमारी श्रेष्ठ नि.मा.वि.तृ
9 शि. फुर्गेल लामा शेर्पा नि.मा.वि.तृ
10 स.प्र.अ. बिना शाक्य  प्रा.वि.प्र.
11 शि. चन्द्रशोभा शाक्य प्रा.वि.दि
12 शि. सुभद्रा शाक्य प्रा.वि.दि
13 अनिता माकजू मास्के प्रा.वि.दि
14 शि. दिपेश्वरी वजगाँइ  प्रा.वि.दि
15 शि. गौरी के.सी. प्रा.वि.तृ
16 शि. रश्मिला बज्राचार्र्य प्रा.वि.तृ
17 शि. रबिन्द्र खड्का प्रा.वि.तृ
18 शि. अमृता पाण्डे प्रा.वि.राहत
19 शि. बालकृष्ण तण्डुकार प्रा.वि.राहत
20 शि. तारा सुवाल बा.बि.
21 शि. रोशनी श्रेष्ठ बा.बि.
22 सुमिला शाक्य लेखा सहायक
23 शि. सिद्धि महर्जन बा.बि.